Informasjon og tiltak rundt koronavirus

På denne siden vil vi forsøke å gi deg som elev informasjon om hvilke deler av undervisningen som er åpnet, og om hvilke tiltak som er satt i kraft for at vi skal kunne tilby våre tjenester. Mer informasjon kommer fortløpende etter hvert som helsemyndighetene gir oss retningslinjer. 

 


Oversikt: 

Motorsykkel, Klasse A
Bil, klasse B
Bil m/henger, klasse BE
Moped, klasse AM146
Klasseromsundervisning

Statens vegvesen:
- Teoriprøve
- Praktisk førerprøve
- Trafikkstasjonen
 
Hattrem trafikkskole
- Skolens lokaler
- Kontakt oss

Åpnet med restriksjoner
Åpnet med restriksjoner
Åpnet med restriksjoner
Åpnet med restriksjoner
Åpnet med restriksjoner

 
Åpent, må forhåndsbestilles
Åpent, gebyr kan betales på nett
Delvis åpent, må ha avtale

 
Vanlige åpningstider

Vi kan nås på tlf. 73 94 02 50 eller firmapost@hattrem-trafikkskole.noMotorsykkel

​Det er åpnet opp for opplæring på tohjulinger under disse retningslinjene:
- Grunnkurs kan tas i klasserom, men elevene må ha minimum 1 meter avstand
- Elev og lærer må benytte hver sin motorsykkel
- Det må benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt 
  (kjøredress, hansker og sko)
- Involverte holder avstand i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene
- Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev 

Oversikt over hvilke deler i undervisning som er gjennomførbart: 
- Grunnkurs: Gjennomførbart
- Sikkerhetskurs på bane: Gjennomførbart
- Sikkerhetskurs på vei/trafikk: Gjennomførbart
- Praktisk førerprøve: Åpnet, gebyr betales lettest via nett

Hattrem trafikkskoles øvrige tiltak:
- Utleie av klær stopper opp, elever må selv stille med nødvendig sikkerhetsutstyr.
- Rengjøring av kontaktflater på MC før/etter hver time
- Bruk av engangshansker under sikkerhetskontroll
- Ser på alternativer for rimelige løsninger innenfor kommunikasjonsutstyr. Elever må påregne en engangsutgift her. 


Moped

​Det er åpnet opp for opplæring på tohjulinger under disse retningslinjene:
- Grunnkurs kan tas i klasserom. Elevene må ha minimum 1 meter avstand. 
- Kjøring kan tas med 3 elever samtidig
- Elev og lærer må benytte hver sin moped/motorsykkel
- Det må benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt 
  (kjøredress, hansker og sko)
- Involverte holder avstand i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene
- Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev 

Oversikt over hvilke deler i undervisning som er gjennomførbart: 
- Mopedkurs: Gjennomførbart

Hattrem trafikkskoles øvrige tiltak:
- Utleie av klær stopper opp, elever må selv stille med nødvendig sikkerhetsutstyr.
- Rengjøring av kontaktflater på moped før/etter hver time
- Bruk av engangshansker under sikkerhetskontroll


Bil, klasse B

Det er åpnet opp for opplæring på bil under disse retningslinjene:
- Grunnkurs kan tas i klasserom. Elevene må ha minimum 1 meter avstand. 
- Involverte holder avstand i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene
- Berøringsflater som styre og betjeningspanel rengjøres mellom hver elev 

Oversikt over hvilke deler i undervisning som er gjennomførbart: 
- Kjøretimer og obligatorisk opplæring: Gjennomførbart, minus førstehjelpskurs 

Hattrem trafikkskoles øvrige tiltak:
- På grunn av rengjøring av bil mellom hver kjøretime, faller vårt tilbud om henting og bringing bort inntil videre. Alle må møte på skolen. 

 

Bil med henger

Det er åpnet opp for opplæring på bil med henger under disse retningslinjene:
- Grunnkurs kan tas i klasserom. Elevene må ha minimum 1 meter avstand. 
- Involverte holder avstand i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene
- Berøringsflater som styre og betjeningspanel rengjøres mellom hver elev 

Oversikt over hvilke deler i undervisning som er gjennomførbart: 
- Kjøretimer og obligatorisk opplæring: Gjennomførbart 

Hattrem trafikkskoles øvrige tiltak:
- På grunn av rengjøring av bil mellom hver kjøretime, faller vårt tilbud om henting og bringing bort inntil videre. Alle må møte på skolen.

 

Klasseromsundervisning

​Det er åpnet opp for klasseromsundervisning under disse retningslinjene: 
- I klasserom med X antall elever, men det må være minimum 1 meter mellom elevene. 
- Nettkurs med inntil 8 elever
- Førstehjelpskurs tillates ikke, men øvelseskjøring kan starte opp uten denne. 

Oversikt over hvilke deler i undervisning som er gjennomførbart: 
- Trafikalt grunnkurs: Gjennomførbart 
- Førstehjelpskurs: Ikke gjennomførbart
- Mørkekjøring: Gjennomføres i perioden 1.nov - 15.mars (ikke aktuelt)
- For kurs som er deler av opplæringen i din klasse, se oversikten for de ulike klassene.

Hattrem trafikkskoles øvrige tiltak:
- Nye renholdstiltak før/etter hvert kurs


Linker til aktuelle artikler og sider

Statens vegvesen - Koronainformasjon

ATL - Åpner for teoriundervisning i mindre grupper og nettbaserte samlinger

ATL.no - Samler informasjonen innenfor bransjen

ATL.no - Endelig kan trafikkskolene åpne igjen 

 

 


 Levert av  
mangadexmangadex