https://hattrem-trafikkskole.no/Skins/Menu/link.html

Trafikalt grunnkurs

Ved førstegangs førerkort (uansett klasse) må alle under 25 år gjennomføre et trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring kan starte.

Kurset går over 3 kvelder eks. førstehjelp. Førstehjelpskurs er et teoretisk og praktisk kurs på 4 timer. Eleven skal vite hva han skal gjøre om han kommer først til et ulykkessted.
Ved påmelding må eleven meldes på både trafikalt grunnkurs og førstehjelpskurs.

I tidsrommet 1.nov til 15.mars vil mørkedemonstrasjon være en obligatorisk kveld i tillegg til grunnkurset. Mørkedemonstrasjon er et 3 timers kurs om kjøring i mørke. Kurset inneholder teori i klasserom, mørkedemonstrasjon av lærerne og en kjøretur hvor lærer kjører og eleven vurderer lysbruken. Dette kurset må gjennomføres innen 31.10 for trafikale grunnkurselever og innen 31.01 for elever som har avlagt førerprøve.FAQ

Kan jeg øvelseskjøre før jeg har gjennomført TGK?

Nei, alle modulene må gjennomføres.

Kan jeg øvelseskjøre uten mørkedemonstrasjon?

Ja, i tidsrommet mellom 15.mars og 1.november. Alle som har gjennomført TGK i tidsrommet mellom 15.mars og 1.november må ha mørkedemo etter 1.november for videre øvelseskjøring. Alle som tar TGK 1.november til 15.mars må gjennomføre mørkedemonstrasjon for å få utsendt bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs.

                 

Må jeg delta på alle kveldene for å få kurset godkjent?

Ja, alle modulene må være gjennomført.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre TGK?             

4 kvelder i sommerhalvåret og 5 kvelder i vinterhalvåret.


Levert av  
mangadexmangadex