Priser

Priser gjeldende fra 01.01.21

Trafikalt grunnkurs
Førstehjelpskurs
Mørkedemonstrasjoner


KLASSE A
Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Kjøregård
MC-teori
Sikkerhetskurs på bane (inkl. gebyr kr 500.-)
Sikkerhetskurs på vei
Leie av klær

KLASSE A2

Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på bane (inkl. gebyr kr 500.-)
Sikkerhetskurs på vei
Kjøregård
MC-teori
Leie av klær

KLASSE A1
Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs i trafikk
Sikkerhetskurs på vei
Kjøregård
MC-teori
Leie av klær


MOPED
Obligatorisk kjøring og 7 timer kjøring


KLASSE B
(Gjelder både manuell og automatisk gir)
Kjøretime
Dobbel kjøretime
Førerprøve eks. oppv. time
Førerprøve inkl. oppvarming
Trinnvurdering trinn 2
Sikkerhetskurs på bane (eks. gebyr)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på vei


PAKKE KLASSE B
8 kjøretimer, 2 trinnvurderingstimer,
Sikkerhetskurs på bane, Sikkerhetskurs
på vei og praktisk førerprøve


KLASSE BE / kode B96
Kjøretime
Førerprøve (gjelder klasse BE)
Trinn 2 Trinnvurdering
Trinn 3 Trinnvurdering
Trinn 4 Lastsikringskurs
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei

Total obligatorisk opplæring kl kode B96
Total obligatorisk opplæring kl BE

1000,-
500,-
1500,-915,-
1830,-
1830,-
2745,-
915,-
915,-
1500,-
1500,-
5250,- inkl kjøring til og fra banen
7200,-
500,-


915,-
1830,-
1830,-
2745,-
915,-
915,-
5250,- inkl kjøring til og fra banen
4800,-
1500,-
1500,-
500,-
915,-
1830,-
1830,-
2745,-
915,-
915,-
3660,-
4800,-
1500,-
1500,-
500,- 7000,-
720,-
1440,-
1440,-
2160,-
720,-
4000,- inkl kjøring til/fra banen
720,-
7800,-18300,-

Les mer

 

850,-
1700,-
850,-

850,-
700,-
2400,-

4800,-

6500,-

 

Levert av  
mangadexmangadex