Priser

Priser gjeldende fra 01.02.19

Trafikalt grunnkurs
Førstehjelpskurs
Mørkedemonstrasjoner


KLASSE A
Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Kjøregård
MC-teori
Sikkerhetskurs på bane (inkl. gebyr kr 500.-)
Sikkerhetskurs på vei
Leie av klær

KLASSE A2

Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på bane (inkl. gebyr kr 500.-)
Sikkerhetskurs på vei
Kjøregård
Leie av klær

KLASSE A1
Pr time
Dobbeltime
Førerprøve eksl. oppvarmingstime
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
Trinnvurdering trinn 2
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs i trafikk
Sikkerhetskurs på vei
Kjøregård
Leie av klær


MOPED
Obligatorisk kjøring og 7 timer kjøring


KLASSE B
(Gjelder både manuell og automatisk gir)
Kjøretime
Dobbel kjøretime
Førerprøve eks. oppv. time
Førerprøve inkl. oppvarming
Trinnvurdering trinn 2
Sikkerhetskurs på bane (eks. gebyr)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på vei


PAKKE KLASSE B
8 kjøretimer, 2 trinnvurderingstimer,
Sikkerhetskurs på bane, Sikkerhetskurs
på vei og praktisk førerprøve


KLASSE BE
Kjøretime
Førerprøve
Trinn 2 Trinnvurdering
Trinn 3 Trinnvurdering
Trinn 4 Lastsikringskurs
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei

Total obligatorisk opplæring kl kode B96
Total obligatorisk opplæring kl BE

1000,-
500,-
1500,-880,-
1760,-
1760,-
2640,-
880,-
880,-
1500,-
1500,-
5200,- inkl kjøring til og fra banen
6900,-
500.


880.-
1760.-
1760,-
2640,-
880,-
880,-
5200,- inkl kjøring til og fra banen
4800,-
1500,-
500,-880,-
1760,-
1760,-
2640,-
880,-
880,-
3520.-
4800,-
1500,-
500,- 6500.-
680,-
1360,-
1360,-
2040,-
680,-
3600,- inkl kjøring til/fra banen
680,-
7200,-16500.- 

850.-
1700.-
850,-

850,-
650,-
2300,-

4650,-

6350.-

 

Levert av